pexels-noah-frohn-1280

URBAN Agenda – Europese Agenda Stad

In mei 2016 werd het Pact van Amsterdam gesloten door de Europese Unie en verschillende stakeholders. Naar aanleiding van het Pact van Amsterdam is de Urban Agenda geïntroduceerd als een nieuwe werkmethode om samenwerking tussen Europese lidstaten, steden, de Europese Commissie en andere stakeholders te stimuleren ten behoeve van groei, leefbaarheid en innovatie, evenals het aanpakken van uitdagingen in het sociale domein.

Meer informatie

De Europese Agenda Stad kent op dit moment veertien EU-brede stedelijke thema’s. Voor ieder thema is een Partnerschap gevormd. In de Partnerschappen werken steden, regio’s, landen, de Europese Commissie, experts en stakeholders op gelijke voet samen aan voorstellen waarmee de drie eerdergenoemde ambities verwezenlijkt worden. Deze multilevel-samenwerking is een uniek onderdeel van de Europese Agenda Stad, die met name door steden als een belangrijke bestuurlijke innovatie wordt gezien. Het doel van de partnerschappen is te komen met een Actieplan, waarin concrete oplossingen voor uitdagingen op het gebied van regelgeving, financiering en kennisdeling worden voorgesteld.

Meer informatie Agenda Stad

Thema’s: Algemene samenwerking

Steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen,
Rotterdam

Deelname: Partnerschap als coördinator of als deelnemer

Subsidie: Nee

Urban agenda logo