rawpixel-1280jpeg

Contact

Heeft u vragen over Europese samenwerking? Zoekt u een direct contactpersoon bij een van deze organisatie? Ik help u graag.

Wie is wie

Benieuwd naar Europese samenwerking, maar wie doet wat? Hier vindt u een kort overzicht van partijen die zich bezighouden met Europa, van belangenbehartiging tot het stimuleren van internationale samenwerking.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met diverse overheden, organisaties en bedrijven aan de verduurzaming van wijken in Nederland. Zo werkt het ministerie in het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de transitie naar aardgasvrije wijken. In het programma leren de partijen over de wijkgerichte aanpak door het Kennis- en Leerprogramma en grootschalige proeftuinen.

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Namens de overheid biedt RVO programma’s en regelingen aan, die ondernemend Nederland vooruit helpen om ambities waar te maken op duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal gebied. De RVO is bij diverse Europese programma’s betrokken, waaronder Horizon 2020, INTERREG, LIFE, en Europese structuur- en investeringsfondsen als EFRO. Adviseurs geven u advies bij het schrijven van een projectvoorstel en helpen u bij het vinden van samenwerkingspartners.

Meer informatie

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet zij door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Het is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. SIA richt zich de komende jaren op internationalisering van onderzoek, via bestaande financieringsprogramma’s én door als partner in Europese programma’s te stappen, bijvoorbeeld via de European Partnerships.

Meer informatie

Huis van Nederlandse Provincies (HNP)

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal overleg (IPO) werken in het platform Huis van Nederlandse Provincies (HNP) samen voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel. Naast gezamenlijke belangenbehartiging heeft het HNP een signalerende functie, en levert het zo vroeg mogelijk input in Brussel. Tot haar kerntaken behoren onder meer de thema’s Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer en Milieu, energie & klimaat.

Meer informatie

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Platform31 verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Op Europees niveau vormt Platform31 het Nationaal URBACT Punt en National Focal Point Europe. Platform31 ondersteunt daarnaast gemeenten en kennisinstellingen bij hun inschrijving voor de tweede call van Positive Energy Districts.

Meer informatie

pexels-noah-frohn-1280

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG

De VNG behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten op Europees niveau. Zo biedt de VNG een platform voor bestuurders en ambtenaren in Europese en internationale zaken, onder meer in een netwerk van gemeenteambtenaren die bezig zijn met Europa. Het informeert gemeenten over de belangrijkste Europese onderwerpen en stimuleert Europese kennisdeling. Daarnaast geeft het informatie over de Europese subsidieprogramma’s en tips voor het indienen van subsidieaanvragen.

Meer informatie

Europa Decentraal

Europa Decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Europa decentraal zet zich in om de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen. Decentrale overheden kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van het kenniscentrum.

Meer informatie
Zie de EU-Fondsenwijzer

G40-Stedennetwerk

De werkgroep Europa van dit netwerk monitort en behartigt belangen van de G40-steden in Europa. De netwerkorganisatie informeert over de belangrijke Europese ontwikkelingen, en organiseert activiteiten die gemeenten helpt in hun Europese positionering. De themagroep Europa van het G40-stedennetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de steden Delft, Deventer, Ede, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Leeuwarden, Oss, Sittard-Geleen, Tilburg, Zwolle en de directie Europa & Internationaal van de VNG.

Meer informatie

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO is internationaal zeer actief, in vele samenwerkingen en met kantoren in zeven landen. TNO richt zich onder meer op de thema’s Circulaire economie en milieu, Energietransitie, Gezond leven en Mobiliteit & Logistiek.

Meer informatie

Bovenstaande selectie partijen staat in willekeurige volgorde. Ze zijn van belang voor iedere bestuurder, ambtenaar en onderzoeker die interesse heeft in Europese samenwerking. Ziet u graag nóg een organisatie genoemd? Meld het ons!