2015 Drijvend-Paviljoen MARIJNIZ 1200

Contact

Geïnteresseerd in Europese samenwerking? Neem contact met ons op.

Samenwerken in Europa

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen en bedenken slimme oplossingen. Maar we zijn niet de enige! Er liggen nog veel kansen voor gemeenten en kennisinstellingen om kennis uit te wisselen en netwerk te vergroten wanneer we buiten onze eigen landsgrenzen kijken.

In Europa is veel te halen! Naast Europese netwerken en kennisdeling, vindt u bij de Europese Unie ook subsidies en steun voor innovaties. Tot 2028 is er zo’n € 95,5 miljard gereserveerd voor het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon Europe (2021 – 2027). Tegelijk is er een groeiend aantal verordeningen en richtlijnen die rechtstreeks ingrijpen op het lokale bestuur en dagelijks leven van de Europese burgers. Reden genoeg om actief te worden in Europa!

Eerst brengen

Meedoen in Europa loont. Maar hoe vindt u de juiste weg? En bent u ook bereid om wat te brengen? De ervaring leert dat ‘Europa’ meerjarig politiek-bestuurlijke inzet vraagt. En persoonlijke toewijding en uithoudingsvermogen van ambtenaren en bestuurders. Wie ‘investeert’ wordt beloond met netwerkkansen, financiering en inspiratie. Dat geldt ook voor Europese steden die een stap vooruit willen maken met het verduurzamen van hun wijken.

“Er is in Brussel veel te halen als je ook bereid bent iets te brengen” – Burgemeester Arnoud Rodenburg van gemeente Midden-Delfland

Kansen vinden

Wie zijn weg nog (meer) moet vinden in het Europese netwerk kan hier alvast kansen spotten: Programma’s en netwerken eigen site linken

> Zie de open calls voor projectvoorstellen en aanbestedingen van de Europese Commissie

> Zie de EU-fondsenwijzer – Europa Decentraal

Consortia bouwen

De meest laagdrempelige manier om actiever te worden in Europa is door aansluiting te zoeken bij bestaande consortia en netwerken van Nederlandse steden die actief zijn in Europa.

> De netwerkkaart van de G40 laat zien welke netwerken er zoal zijn.

Platform31 ondersteunt consortia waarin steden, kennisinstellingen, burgerinitiatieven en marktpartijen samenwerken bij hun inschrijving voor Europese calls en netwerken, onder andere voor de thema’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

Uitgelicht

Energietransitie is meer dan energie

Blog door Frits Schultheiss

Energietransitie lijkt zo’n eenvoudig woord, maar niks is minder waar. Het is niet een op zichzelf staande transitie, maar komt samen met vele andere transities op ons af. Een dreiging, of biedt het juist kansen?