RUGGEDISED (Rotterdam)

Horizon2020 project

In project RUGGEDISED werken Lighthouse Cities Rotterdam, Glasgow en Umea samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners. Het project zet in op duurzame ICT, e-mobiliteit en energie oplossingen. In Rotterdam-Zuid leidt dit tot maatregelen als geothermie en warmtepompen, restwarmte, warmte-koude collectoren in voetpaden en intelligente straatverlichting. Andere steden (fellow cities) die de oplossingen in eigen stad gaan testen zijn Brno, Gdansk en Parma.

Meer informatie
Meer informatie op rotterdam.nl

Steden: Rotterdam, Glasgow, Umea (Lighthouse Cities), Brno, Gdans, Parma (Fellow Cities)

Contactpersoon
Hans Langstraat
jp.langstraat@rotterdam.nl

Ruggedised logo