pexels-noah-frohn-1280

Triangulum (Eindhoven)

Horizon2020 project

Triangulum is één van 14 Europese Smart Cities en Communities Lighthouse projecten, om oplossingen voor toekomstige smart cities te tonen, dissemineren en repliceren. Eindhoven, Manchester en Stavanger vormen testomgevingen voor innovatieve projecten gericht op duurzame mobiliteit, energie, ICT en zakelijke kansen. Het consortium verbindt interdisciplinaire kennis en ervaring van 22 partners uit industrie, onderzoek en van gemeenten. Dit alles om Fellow Cities Leipzig, Praag, Sabadell en Observer City Tianjin slimme oplossingen te bieden om deze te repliceren.

Meer informatie

Steden: Eindhoven, Manchaster, Stavanger (Lighthouse Cities), Leipzig, Praat, Sabadell (Fellow Cities), Tianjin (Observer City)

Contactpersoon
Delia Mitcan
d.mitcan@eindhoven.nl

Triangulum logo