ENPOR – Hogeschool Utrecht (Utrecht)

Horizon2020 project

ENPOR heeft een tweeledig doel: meer inzicht geven in het probleem van energiearmoede in de private huursector en onderzoeken welke ondersteunende maatregelen in deze sector het beste werken om deze vervolgens direct te implementeren.

ENPOR maakt hiervoor gebruik van een tiental bestaande tools en beleidsmaatregelen uit zeven verschillende Europese landen. Deze worden gedeeld, aangepast en uitgevoerd in de private huursector. Voor Nederland onderzoekt ENPOR hoe de Energiebox kan worden aangepast en verspreid onder huurders in de private sector om energiebesparing te realiseren.

Meer informatie

Contactpersoon
Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad
martijn.rietbergen@hu.nl
00316 23 101 147

enpor