Making City – Hanze Hogeschool (Groningen)

Horizon2020 project
PED

Het project Making City onderzoekt hoe je burgers niet alleen kunt betrekken maar ook aan het roer kunt zetten bij het energieneutraal maken van je stad. Een Positive Energy District (PED) brengt alle elementen van de energietransitie samen op een locatie: energieopwekking, -opslag, -gebruik, -besparing en transport. Ontwikkeling, eigenaarschap en acceptatie van dit nieuwe socio-technische arrangement zijn onderwerp van het onderzoek, waarin burgers, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. Zo identificeert het project concrete stappen die gewone burgers kunnen nemen en benoemt randvoorwaarden die borgen dat zij daarvoor ook de ruimte krijgen. In het PED-project zijn Groningen en Oulu Lighthouse Cities.

Meer informatie op hanze.nl
Meer informatie over Making City

Steden: Groningen, Oulu (Lighthouse Cities), Bassano del Grappa, Kadiköy, León, Lublin, Trenčín, Vidin (Fellow Cities)

Contactpersoon
Cyril Tjahja
c.tjahja@pl.hanze.nl
0031505952204

Making city logo