pexels-noah-frohn-1280

POLIS

POLIS is een in 1989 opgericht netwerk van Europese steden en regio’s, die samenwerken aan de ontwikkeling van technologieën en beleid voor duurzame lokale mobiliteit. Hieronder vallen de uitwisseling van kennis en kunde en het aangaan van dialogen met bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. Daarnaast informeert POLIS beleidsmakers over vraagstukken die spelen rondom duurzame mobiliteit.

Meer informatie

Thema’s: Duurzaamheid, transport, energie

Steden: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Emmen, Groningen,
Nijmegen, Utrecht

Deelname: Lidmaatschap

Subsidie: Nee

Polis logo