pexels-noah-frohn-1280

Interreg C – Interregional cooperation

Voor samenwerking interregionaal en Europabreed

Interreg C – onderdeel van het Interreg programma van de EU – richt zich op interregionale samenwerking, tussen alle regio’s van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Het richt zich op het uitwisselen van kennis en kunde, om zo de cohesie en economische ontwikkeling van de Unie te ondersteunen. Onder Interreg C vallen verschillende programma’s: ESPON 2020, URBACT III, INTERACT III en Interreg Europe.

Meer informatie over Interreg C

Thema’s: Ruimte, economie, smart cities, sociaal, veiligheid, duurzaamheid, transport, energie

Steden: Steden kunnen met partners projectvoorstellen indienen. Hiervoor worden calls georganiseerd. Op de websites van de betreffende programma’s worden deze aangekondigd. De programmaorganisaties kunnen ondersteuning bieden bij het maken van een projectvoorstel. Dit geldt niet voor Interact, daar kunnen organisaties die in Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s werken terecht voor ondersteuning hierbij.

Deelname: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Groningen, Heerlen, Hengelo, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Schiedam, ’s-Hertogenbosch, Utrecht

Subsidie: Ja

interreg logo