pexels-noah-frohn-1280

Interreg A – Cross-border cooperation

Voor samenwerking in de grensregio's

Interreg A – onderdeel van het Europese programma Interreg – richt zich op het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking tussen NUTS 3-regio’s. Hierbij ligt de focus op het tegengaan van problemen die karakteristiek zijn voor grensregio’s. Om zo onbenut economisch groeipotentieel van deze regio’s te benutten en om de ontwikkeling van de Europese Unie te bevorderen. Projecten binnen Interreg A nemen barrières weg op het gebied van veiligheid, transport, onderwijs, energie, gezondheidszorg, training en werkgelegenheid.

Meer informatie over Interreg A

Grensregio’s:

Thema’s: Ruimte, economie, smart cities, sociaal, veiligheid, duurzaamheid, transport, energie

Steden: Steden kunnen met partners uit de grensregio’s projectvoorstellen doen. Hiervoor worden calls georganiseerd. Op de websites van de betreffende programma’s worden deze aangekondigd. De programmaorganisaties kunnen ondersteuning bieden bij het maken van een projectvoorstel.

Deelname: Alkmaar, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Emmen, Enschede, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Venlo, Zwolle

Subsidie: Ja

interreg logo