pexels-noah-frohn-1280

ICLEI

Local Governments for Sustainability, of kortweg ICLEI, is een wereldwijd netwerk. De meer dan 1.750 aangesloten lokale en regionale overheden hebben zich gecommitteerd aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1990 tijdens de World Congress of Local Governments for a Sustainable Future zet dit netwerk zich in voor het verspreiden van kennis en kunde over duurzaamheid en de toepassing ervan in een stedelijke omgeving. Het netwerk is actief in meer dan honderd landen en heeft zijn hoofdkwartier in Bonn (Duitsland).

Meer informatie

Thema’s: Duurzaamheid, transport, energie

Steden: Nijmegen, Rotterdam, Tilburg

Deelname: Lidmaatschap.

Subsidie: Nee

ICLEI logo