pexels-noah-frohn-1280

EUKN (European Urban Knowledge Network)

Het European Urban Knowledge Network wordt door EU-lidstaten gedreven en is een onafhankelijke netwerkorganisatie op het gebied van stedelijk beleid, onderzoek en praktijk. EUKN levert strategische stedelijke kennis en ondersteuning bij onderzoek aan haar leden België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje door middel van Policy Labs en webinars. Dit doet zij voor thema’s als stedelijke mobiliteit, functionele stedelijke gebieden, integrale planning en de Europese en mondiale Urban Agenda’s. Binnen de Urban Agenda vervult EUKN de rol van technisch secretariaat voor de partnerships.

Meer informatie

Thema’s: Stedelijke mobiliteit, functionele stedelijke gebieden, integrale planning, Europese en mondiale Urban Agenda’s

Steden: EUKN opereert op landelijk niveau. Nederland is lid van het netwerk sinds 2005 met als aanspreekpunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deelname: Nederland is lid van het netwerk sinds 2005.

Subsidie: Nee

EUKN logo