pexels-noah-frohn-1280

Convenant of Mayors

Convenant of Mayors brengt lokale overheden bij elkaar die zich willen inzetten voor het implementeren van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie. Het samenwerkingsverband is opgericht in 2008 en telt momenteel meer dan 9.000 deelnemende steden en lokale en regionale overheden uit 57 landen, ook buiten de Europese Unie.

De ondertekenaars van het convenant hebben dezelfde visie: het versnellen van het koolstofvrij maken van hun gebieden, zich wapenen om klaar te zijn voor de onvermijdelijke effecten van klimaatverandering en hun inwoners toegang verzekeren tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt besturen van alle niveaus, alsook relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en samenwerkingsverbanden die zich samen achter dit initiatief te scharen om op korte termijn op lokaal niveau klimaat- en energieacties te ondernemen.

Meer informatie

Thema’s: Algemene Samenwerking

Steden: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Arnhem,
Breda, Den Haag, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Helmond, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam,
’s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht, Zoetermeer.

Deelname: Aansluiting als ondertekenaar, coördinator of ondersteuner

Subsidie: Nee

Convenant of Mayors logo